Alternativna goriva u Fabrici cementa Lukavac

Lukavac Cement u proizvodnji cementa koristi alternativna goriva pod nazivom RDF – gorivo iz otpada$

i SRF gorivo, koje se dobiva iz sitnijeg, energetski kvalitetnijeg otpada.$

RDF alternativno gorivo mora biti analizirano i klasificirano prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama koji proizlazi iz Zakona o upravljanju otpadom FBIH.$

RDF mora ispunjavati sve zahtjeve internog standarda za kvalitet Fabrike cementa Lukavac, što se posebno odnosi na kalorijsku vrijednost, sadržaj hlora, žive, vode i granulometrijskog sastava.$

Ukoliko se RDF koristi kao gorivo, emisije gasova mogu biti iste ili bolje u odnosu na emisije kada se koriste samo foslina goriva, dakle ne smije biti negativnog uticaja na okoliš. To se prati sistemom za kontinuirano mjerenje emisije gasova.