Alternativna goriva u Lukavac CEmentu

Lukavac Cement u proizvodnji cementa koristi alternativna goriva pod nazivom RDF – gorivo iz otpada

i SRF gorivo, koje se dobiva iz sitnijeg, energetski kvalitetnijeg otpada.

RDF alternativno gorivo mora biti analizirano i klasificirano prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama koji proizlazi iz Zakona o upravljanju otpadom FBIH.

RDF mora ispunjavati sve zahtjeve internog standarda za kvalitet  Lukavac Cementa, što se posebno odnosi na kalorijsku vrijednost, sadržaj hlora, žive, vode i granulometrijskog sastava.

Ukoliko se RDF koristi kao gorivo, emisije gasova mogu biti iste ili bolje u odnosu na emisije kada se koriste samo foslina goriva, dakle ne smije biti negativnog uticaja na okoliš. To se prati sistemom za kontinuirano mjerenje emisije gasova.