Gorivo budućnosti

Nakon što se prikupljeni otpad iz domaćinstava i privrednih subjekata pažljivo selektira, a potom u posebnim postrojenjima preradi, nastaje finalni proizvod koji se zove alternativno gorivo.

Ono posjeduje visoku kalorijsku vrijednost i koristi se kao energent, ukoliko ispunjava strogo definirane specifikacije.

Alternativno gorivo uspješno zamjenjuje konvecionalna fosilna goriva – ugalj, naftu ili gas.

Njegovom upotrebom ne nastaje novi otpad, a najveća vrijednost mu je upravo u tome što štedi goriva iz prirode za buduće generacije.

Otpad koji bi bio bačen i zatrpan u zemlju se ovako zbrinjava na mnogo bolji i ekološki učinkovitiji način.

U samoj industriji smanjuje visoke troškove potrošnje energije,

osigurava opstanak i budućnost fabrike i stvara sigurna radna mjesta.

Alternativno gorivo je gorivo budućnosti.

Ono je zapravo zelena alternativa, čijom upotrebom se znatno smanjuju emisije ugljičnog dioksida u atmosferu i stvaraju mnogi pozitivni efekti.