Pozitivni efekti korištenja

alternativnog goriva

U Lukavac Cementu dnevno se proizvode oko 2.100 tona klinkera, a na godišnjem nivou se potroši preko 1.200.000 GJ toplotne energije.

Posebno smo ponosni na činjenicu da učešće energije dobivene iz alternativnog goriva iznosi oko 44,7%. Naš cilj je stalno povećanje udjela alternativnog goriva kao energenta. 

Brojni su pozitivni efekti korištenja alternativnog goriva u proizvodnji cementa. Na prvom mjestu su to zaštita okoliša i ekološki prihvatljivo zbrinjavanje i upravljanje otpadom.

Jednako važno je i očuvanje resursa fosilnih goriva i evidentno smanjenje emisija ugljičnog dioksida.

Daljnjim povećanjem udjela alternativnog, zelenog goriva, i stalnim ulaganjima u modernu tehnologiju, sigurni smo da koračamo pravim putem, stvarajući bolju i zdraviju budućnost za naš grad, državu, za sve sadašnje i buduće generacije.