Uspješno održana Međunarodna konferencija „Zelena energija iz otpada uz smanjenje CO2“

8. Oktobra 2021.

Povodom obilježavanja 20 godina uspješne privatizacije, Fabrika cementa Lukavac je u srijedu, 6.10.2021., organizirala jedinstvenu međunarodnu konferenciju „Zelena energija iz otpada uz smanjenje CO₂“. Uz poštivanje svih epidemioloških mjera, na konferenciji su se okupili predstavnici građevinske industrije, proizvođača cementa, predstavnici vladinog i nevladinog sektora, lokalnih zajednica, kao i obrazovnih institucija. Eminentni stručnjaci iz Austrije, Njemačke, Srbije i BiH istakli su kao glavnu temu iniciranje promjena u oblasti zbrinjavanja i ponovnog iskorištavanja otpada u BiH i regiji, te skretanje pažnje na važnost primjene zelene energije.

 „Mislim da trenutnu situaciju moramo preokrenuti u našu korist, da je ne posmatramo kao problem već kao priliku. Mi smo zadnjih pet godina radili na supstituciji alternativnih goriva, a trenutno smo smanjili nivo CO za 10%, a plan je da taj procenat dovedemo na 25%“, istakao je Stjepan Kumrić, generalni direktor Fabrike cementa Lukavac.

Fabrika cementa Lukavac u ovih dvadeset godina kontinuirano prati standarde rada Evropske unije. „Fabrika cementa Lukavac ne samo da je najmodernija fabrika ove vrste proizvodnje u BiH, već i najmoderniji centar u Evropi. Želja nam je da lokalni nivoi budu samoodrživi, ali ako lokalna zajednica ne može preuzeti tu ulogu, mi kao proizvođači moramo imati standard kako da brinemo o zaštiti okoline“, naglasio je Harald Fritsch, predsjednik Uprave Asamer Baustoffe AG iz Austrije.

Prema Agendi 2030, kompletna Evropa bi trebala zamijeniti upotrebu nafte, uglja i plina alternativnim gorivima, što mnogi stručnjaci smatraju novom industrijskom revolucijom. „Ovakvi procesi moraju biti vođeni na nivou države, kakva je praksa u regiji. Nažalost u BiH ne postoji veliko interesovanje za realizaciju ovog projekta na nivou države, a mnogi stručnjaci smatraju da će privatni sektor biti nosilac ove tranzicije“, upozorio je Mirza Kušljugić, predsjednik Upravnog odbora Centra za održivu energetsku tranziciju RESET. „Cementna industrija Srbije već 10 godina koristi alternativna goriva, i bilježimo supstituciju od 40% ali i to nije dovoljno. Ovakve promjene moramo rješavati globalno a implementirati lokalno“, naglasila je Dejana Milinković, direktorica Poslovnog udruženja „Cementna industrija Srbije“.

Kreiranjem samoodrživih sistema na nivou lokalne zajednice, znatno bi se ubrzala efikasnost ovogo procesa. „Gospodarenje otpadom i sektor proizvodnje su dva jako povezana sektora. Bitno je oba segmenta jačati na nivou svake lokalne zajednice, i imati mogućnost snabdijevanja tim sirovinama kako bi se ubrzali svi procesi proizvodnje ali i smanjenja otpada prilikom proizvodnje“, obrazložio je Renato Sarc, zamjenik šefa Katedre za tehnologiju prerade otpada i upravljanja otpadom sa Montan univerziteta Leoben iz Austrije.